Forsvik 6-kvinnorummetliten

Utställningen Kvinnornas Berättelser

Forsvik 4-smedjanliten

Smedjan

Forsvik 5-smedjanugnliten

Järnet glödgas inför inspelningen

 

Forsvik 3-stockholmliten

Stockholmsrummet